Ieder jaar draait het bij de Partin-dag om uitwisseling van kennis en ervaring en het contact met andere wereldburgers.
Zo ook dit jaar.
Het programma voor zaterdag 29 september in Hilversum is rond.
De dagvoorzitters Andhika Rutten en Marc Broere gaan in gesprek met jongeren die een particulier initiatief (PI) begonnen zijn, er is een tryout van het theaterprogramma van Charles Groenhuijsen en tot slot cabaret van De Verhalenwerf. Met daartussenin – voor ieder wat wils -:Meer dan 20 workshops en lezingen! Een extra lange lunch om iedereen te spreken die u wilt spreken! Verschillende organisaties zijn aanwezig op de markt voor een persoonlijk gesprek. Veel van de lezingen en workshops zijn voor niet alleen stichtingen in ontwikkelingssamenwerking interessant, maar voor alle fondsenwervende stichtingen vanwege het algemene karakter. Iedereen kan zelf workshops of lezingen kiezen. 

 

Een dag om bij te zijn!

Hoe doe je dat?
De verschillende workshops en lezingen gaan in op prangende vragen zoals ‘Waarom krijgen wij nooit een erfenis?’ (Over nalaten en schenkingen) en AVG, wat moet je ermee? (Over de nieuwe privacywet waar ook wij als kleine stichtingen mee te maken hebben.)
En ook: CBF Erkenning Goed Doel aanvragen, is dat ingewikkeld? (Nee hoor!) Hoe betrek je medestanders en tegenstanders bij je projecten? Fondsen werven in lage inkomenslanden? (Yes, you can!) En wat heeft community building met crowdfunding en fondsenwerving van doen? En duurt duurzaam het langst?
We leren video’s maken en we komen meer te weten over interculturele communicatie in de workshop: “En ik had het nog wel zo GOED beDOELd…” Natuurlijk ontbreekt story telling niet, want verhalen zijn werelderfgoed.

Kwetsbaar
Maar ook: Van tehuis naar thuis. Een workshop over het aanbieden van familiegerichte zorg. Er is een sessie over inclusie van mensen met een beperking: Is dat altijd haalbaar en hoe begeleid je dat dan? In de werksessie ‘Vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen’ wordt ingegaan op de risico’s en wanneer het wél kan.
Misschien bent u meer van de pragmatiek. Kan rurale watervoorziening goedkoper en duurzamer? Misschien is de samenwerking van een aantal Partin-leden op het gebied van Rain Water Harvesting iets voor u. Een project dat een probleem oplost en nog werkgelegenheid biedt op de koop toe.

Uitwisseling
Sara Kinsbergen onderzoekt of PI wel echt helpen de armoede te verminderen. Ook zij is aanwezig. ErnstJan Stroes verzorgt de lezing: ZIN in Internationale Samenwerking. En dan zijn er nog onderwerpen zoals framing en veiligheid. Tenslotte is er een informatieve markt, zijn er landentafels en een ‘open space’ voor en door PI. Kortom, een dag om niet te missen.

Wilde Ganzen is hoofdsponsor van deze dag van en voor PI en andere wereldburgers. Voor meer informatie (o.a. het complete programma dat u in PDF kunt afdrukken) en inschrijven, ga naar Partindag 2018 inschrijven.